Гдзавр
сменить предметпредметы Биология / 10 класс / Котик Решебник
Рабочая тетрадь. Выберите страницу
Рабочая тетрадь.
Вступ
 
Історія розвитку біології
Методи біологічних досліджень
Розділ 1. Молекулярний рівень організації життя
 
Елементний склад організмів
Вуглеводи
Ліпіди
Білки, їхня будова й особливості
Функції білків. Ферменти
Вітаміни, гормони, фактори росту, їхня роль у життєдіяльності організмів
Нуклеїнові кислоти. АТФ
Підсумковий контроль
 
Варіант 1
Варіант 2
Розділ 2. Клітинний рівень організації життя
 
Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень
Загальний план будови клітини
Хімічний склад і будова клітинних мембран
Ядро. Будова та функції. Нуклеоїд прокаріотичних клітин
Цитоплазма та її компоненти
Одномембранні органели
Двомембранні органели
Двомембранні органели
Хромосоми. Каріотип
Клітинний цикл еукаріотичних клітин
Мейоз
Обмін речовин і перетворення енергії в клітині
Пластичний обмін. Біосинтез білків
Сучасна клітинна теорія
Підсумковий контроль
 
Варіант 1
Варіант 2
Розділ 3. Організмений рівень організації життя
 
Віруси, їхня будова й життєві цикли
Роль вірусів у природі й житті людини
Пріони, їхня будова й життєві цикли
Прокаріоти. Особливості організації і життєдіяльності
Роль бактерій у природі й житті людини
Одноклітинні еукаріоти. Колоніальні організми
Багатоклітинні організми. Стовбурні клітини
Тканини тварин. Регенерація
Тканини рослинного організму. Гістотехнології
Органи й системи органів багатоклітинних організмів
Регуляція функцій у багатоклітинних організмів
Колонії багатоклітинних організмів
Підсумковий контроль
 
Варіант 1
Варіант 2
Лабораторні роботи
Практичні роботи
contact@gdzavr.com