Гдзавр
сменить предметпредметы Биология / 6 класс / Костіков Решебник
ВСТУП. ЩО ТАКЕ ЖИТТЯ ТА ЯК ЙОГО ДОСЛІДЖУЮТЬ
 
§1. Ознаки життя
§2. Різноманітність життя
 
§3. Основні Розділи біології
 
§4. Науковий метод у біології
 
Тема 1. КЛІТИНА
 
§5. Мікроскоп та дослідження клітини: екскурс в історію
§6. Будова мікроскопа
§7. Будова клітини
 
§8. Спільні ознаки рослинної і тваринної клітини
 
§9. Відмінні риси будови рослинної і тваринної клітини
§10. Поділ клітин
Практична робота №1
 
Практична робота №2
 
Тема 2. ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ. ПЕРЕХІД ДО БАГАТОКЛІТИННОСТІ
 
§16. Твариноподібні одноклітинні організми
 
§17. Одноклітинні водорості
 
§19. Багатоклітинні водорості: ульва, хара
 
Тема 3. КВІТКОВА РОСЛИНА
 
§20. Будова молодої рослини
 
§22. Тканини рослин
 
§24. Будова і функції кореня
§25. Кореневі системи. Видозміни кореня
 
§26. Будова та функції пагона
§27. Стебло - осьова частина пагона
 
§28. Листок - бічний орган пагона
§29. Внутрішня будова листка
 
§30. Видозміни пагона та його частин
 
§31. Вегетативне розмноження рослин
§32. Квітка
§33. Запилення і запліднення у квіткових рослин
§34. Суцвіття
§35. Насінина
§36. Плід
 
§37. Рухи рослин
 
Тема 4. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН
 
§39. Мохи
 
§40. Плауни і хвощі
§41. Папороті
§42. Голонасінні
§43. Покритонасінні. Дводольні та однодольні покритонасінні
 
§44. Принцип біологічної СИСТЕМАтики і різноманітність покритонасінних
 
§45. Екологічні групи і життєві форми рослин
 
§46. Рослинні угрупування
 
Тема 5. ГРИБИ
 
§47. Поняття про гриби та особливості їх живлення
§48. Особливості будови грибів: грибниця, плодове тіло. Розмноження
§49. Макроскопічні гриби: особливості живлення та роль у природі
 
§50. Отруйні гриби
 
§51. Гриби неїстівні та їстівні
 
§52. Мікроскопічні гриби: дріжджі та цвілеві гриби
§53. Мікроскопічні гриби, що викликають хвороби рослин
 
§54. Лишайники
contact@gdzavr.com