Гдзавр
сменить предметпредметы Биология / 8 класс / Серебряков Решебник
Рабочая тетрадь. Тесты Выберите страницу
ВСТУП
 
§1. Тваринний світ як складова частина природи
§2. Різноманітність і класифікація тварин. Роль тварин у природі та житті людини
ТВАРИНИ
 
§3. Будова клітини тварин
§4. Тканини тварин
§5. Основні процеси життєдіяльності тварин
§6. Регуляція життєвих функцій. Поведінка тварин
§7. Розмноження та розвиток тварин
§8. Середовища мешкання тварин. Зв’язки тварин з іншими організмами
РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН
 
Тема 1. Підцарство Одноклітинні тварини, або Найпростіші
 
§9. Загальні риси одноклітинних тварин
§10. Найпростіші - мешканці водойм і ґрунту
§11. Одноклітинні тварини, що оселяються в організмах інших живих істот
Тема 2. Підцарство Багатоклітинні тварини. Губки. Кишковопорожнинні
 
§12. Загальна характеристика підцарства Багатоклітинні тварини. Тип Губки
§13. Загальна характеристика кишковопорожнинних
§14. Розмноження, життєвий цикл і різноманітність кишковопорожнинних
Тема 3. Черви
 
§15. Загальна характеристика плоских червів. Війчасті черви
§16. Плоскі черви - паразити людини і тварин
§17. Загальна характеристика типу Нематоди, або Круглі черви. Роль нематод у природі та житті людини
§18. Загальна характеристика типу Кільчасті черви
§19. Різноманітність кільчастих червів. Багатощетинкові черви
Тема 4. Тип Членистоногі
 
§20. Загальна характеристика членистоногих
§21. Особливості будови та процесів життєдіяльності ракоподібних
§22. Павуки. Особливості будови та життєдіяльності
§23. Різноманітність павукоподібних
§24. Комахи. Особливості будови та процесів життєдіяльності
§25. Особливості поведінки та розвиток комах
§26. Різноманітність комах
Тема 5. Молюски, або М’якуни
 
§27. Загальна характеристика молюсків
§28. Різноманітність молюсків. Класи Черевоногі та Головоногі
§29. Клас Двостулкові молюски
Тема 6. Тип Хордові. Безчерепні. Риби
 
§30. Загальна характеристика типу Хордові
§31. Головохордові - примітивні хордові тварини
§32. Підтип Черепні. Зовнішня будова риб
§33. Внутрішня будова риб
§34. Сезонні явища в житті риб. Поведінка риб
§35. Клас Хрящові риби
§36. Клас Кісткові риби. Загальна характеристика та різноманітність
Тема 7. Клас Земноводні, або Амфібії
 
§37. Загальна характеристика земноводних
§38. Розмноження та розвиток земноводних. Сезонні явища у їхньому житті
§39. Різноманітність земноводних, їхнє господарське значення та охорона
Тема 8. Клас Плазуни, або Рептилії
 
§40, Загальна характеристика плазунів
§41. Різноманітність плазунів. їхнє господарське значення та охорона
Тема 9. Клас Птахи
 
§42. Особливості будови птахів
§43. Особливості життєдіяльності птахів
§44. Сезонні явища у житті птахів. Розмноження та розвиток птахів
§45. Різноманітність птахів. Безкільові птахи. Пінгвіни. Кільогруді птахи: Лелекоподібні, Журавлеподібні та Гусеподібні
§46. Різноманітність птахів. Соколоподібні, Совоподібні, Дятлоподібні, Куроподібні та Горобцеподібні
§47. Значення птахів у природі та житті людини. Охорона птахів
Тема 10. Клас Ссавці, або Звірі
 
§48. Загальна характеристика ссавців. Зовнішня будова. Покриви
§49. Внутрішня будова ссавців
§50. Сезонні явища у житті ссавців. Розмноження та розвиток ссавців
§51. Різноманітність ссавців. Першозвірі та сумчасті. Плацентарні ссавці. Комахоїдні та рукокрилі
§52. Плацентарні ссавці. Гризуни, зайцеподібні, непарнокопитні та парнокопитні
§53. Плацентарні ссавці. Хижі. Ластоногі. Китоподібні
§54. Плацентарні ссавці. Примати
§55. Тваринництво. Охорона ссавців
ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТТЯ
 
§56. Чинники довкілля та їхній вплив на тварин
§57. Взаємозв’язки тварин в угрупованнях
§58. Вплив діяльності людини на угруповання тварин. Охорона тваринного світу
§59. Основні етапи історичного розвитку тваринного світу
contact@gdzavr.com