Гдзавр
сменить предметпредметы Биология / 9 класс / Котик Решебник
Рабочая тетрадь.
Вступ. Біологічні науки, які вивчають організм людини
Місце людини в системі живої природи
 
Походження людини
Організм людини як біологічна СИСТЕМА
 
Особливості будови клітини як біологічної системи
 
Тканини людини. Органи. Системи органів
Тематичний контроль 1
 
Варіант 1
Варіант 2
Опора й рух
З’єднання кісток
Будова й функції скелетних м’язів
Тематичний контроль 2
 
Варіант 1
Варіант 2
Кров і лімфа. Внутрішнє рідке середовище організму людини
Формові елементи крові. Будова й функції крові
Імунітет. Види імунітету. Імунна СИСТЕМА
Кровообіг і лімфообіг. Органи кровообігу
Кровоносні судини. Рух крові по судинах
Порушення діяльності серцево-судинної системи
Тематичний контроль 3
 
Варіант 1
Варіант 2
Дихання. Значення дихання. Будова й функції органів дихання
Дихальні рухи. Газообмін у легенях і тканинах
 
Нейрогуморальна регуляція дихання
Тематичний контроль 4
 
Варіант 1
Варіант 2
Харчування й травлення
Функції органів травлення
Харчування та здоров’я
Тематичний контроль 5
 
Варіант 1
Варіант 2
Терморегуляція. Будова й функції шкіри
Виділення. Будова й функції видільної системи
Тематичний контроль 6
 
Варіант 1
Варіант 2
Ендокринна регуляція функцій організму людини
Регуляція функцій залоз внутрішньої секреції
Розмноження й розвиток людини
Будова статевих органів
Розвиток статевих клітин. Менструальний цикл
Запліднення. Ембріональний розвиток
Постембріональний розвиток людини
Тематичний контроль 7
 
Варіант 1
Варіант 2
Нервова регуляція функцій організму людини
Регуляція рухової активності. Спинний мозок
Головний мозок
Регуляція роботи внутрішніх органів
Взаємодія регуляторних систем організму
Тематичний контроль 8
 
Варіант 1
Варіант 2
Сприйняття інформації нервовою системою
Процеси сприйняття світла й кольору
Слухова сенсорна СИСТЕМА. Гігієна слуху
Аналізатори рівноваги, руху, дотику, температури, болю. Нюхова та смакова
 
Тематичний контроль 9
 
Варіант 1
Варіант 2
Біологічні основи поведінки людини. Формування поведінки й психіки людини
 
Вроджені механізми поведінки та їхнє значення
 
Набуті механізми поведінки. Формування поведінкових реакцій
Роль ретикулярної формації у сприйнятті інформації
 
Відчуття й сприйняття як початковий етап психічних процесів
 
Увага. Види й властивості уваги. Пам’ять. Види пам’яті. Розвиток пам’яті
Біологічні ритми людини. Дослідження сну й активності. Регуляція сну
Тематичний контроль 10
 
Варіант 1
Варіант 2
Мислення й свідомість. Фізіологічні основи мовлення як основи свідомості
 
Фізіологічні основи свідомості. Емоції та мотивації
 
Функціональна спеціалізація кори великого мозку
 
Обдарованість, здібності й схильності
Тематичний контроль 11
 
Варіант 1
Варіант 2
ЛАБАРАТОРНІ РОБОТИ
ПРАКТИЧНІ РОБОТИ
contact@gdzavr.com