Гдзавр
сменить предметпредметы Химия / 7 класс / Григорович Решебник
Вступ
 
§1. Хімія - природнича наука
 
Контрольні запитання
Завдання для засвоєння матеріалу
§2. Короткі відомості з історії хімії
 
Контрольні запитання
 
§3. Робота в хімічній лабораторії
 
Контрольні запитання
Тема 1. Початкові хімічні елементи
 
§4. Речовини та їхні фізичні властивості
 
Контрольні запитання
Завдання для засвоєння матеріалу
§5. Чисті речовини та суміші
 
Контрольні запитання
 
Завдання для засвоєння матеріалу
§6. Атоми. Молекули. Йони
 
Контрольні запитання
Завдання для засвоєння матеріалу
§7. Хімічні елементи
 
Контрольні запитання
Завдання для засвоєння матеріалу
§8. Періодична СИСТЕМА хімічних елементів
 
Контрольні запитання
Завдання для засвоєння матеріалу
§9. Хімічні формули речовин
 
Контрольні запитання
Завдання для засвоєння матеріалу
§10. Відносна атомна маса
 
Контрольні запитання
Завдання для засвоєння матеріалу
§11. Масова частка елемента в речовині
 
Контрольні запитання
Завдання для засвоєння матеріалу
§12. Прості та складні речовини
 
Контрольні запитання
Завдання для засвоєння матеріалу
§13. Валентність
 
Контрольні запитання
Завдання для засвоєння матеріалу
§14. Фізичні та хімічні явища
 
Контрольні запитання
Завдання для засвоєння матеріалу
Тема 2. Кисень
 
§15. Повітря. Оксиген. Кисень
 
Контрольні запитання
Завдання для засвоєння матеріалу
§16. Рівняння хімічних реакцій
 
Контрольні запитання
 
§17. Добування і зберінання кисню
 
Контрольні запитання
Завдання для засвоєння матеріалу
§18. Хімічні властивості кисню
 
Контрольні запитання
 
§19. Горіння й окиснення речовин у повітрі
 
Контрольні запитання
 
Завдання для засвоєння матеріалу
§20. Застосування кисню
 
Контрольні запитання
 
Завдання для засвоєння матеріалу
§21. Кругообіг Оксигену в природі
 
Контрольні запитання
 
Завдання для засвоєння матеріалу
Тема 3. Вода
 
§22. Вода
 
Контрольні запитання
 
Завдання для засвоєння матеріалу
§23. Розчини. Кількісний склад розчинів
 
Контрольні запитання
 
Завдання для засвоєння матеріалу
§24. Взаємодія води з оксидами
 
Контрольні запитання
 
Завдання для засвоєння матеріалу
§25. Проблема чистої води
 
Контрольні запитання
contact@gdzavr.com