Гдзавр
сменить предметпредметы Химия / 7 класс / Ярошенко Решебник
Вступ
 
§1. Хімія - природнича наука
 
§2. Хімічний кабінет, правила поведінки
§3. Правила роботи з пробірками
§4. Практичне використання знань про обладнання
Висновки
Тема 1. Початкові хімічні поняття
 
§5. Фізичні тіла і речовини
§6. Фізичні властивості речовин
§7. Як досліджують речовини
 
§8. Чисті речовини і суміші
§9. Розділення неоднорідної суміші
 
§10. Молекули. Атоми. Хімічний елемент
§11. Маса атома
§12. Періодична СИСТЕМА хімічних елементів
§13. Хімічні формули речовин
§14. Прості речовини
§15. Складні речовини
§16. Відносна молекулярна маса
§17. Валентність хімічних елементів
§18. Визначення валентності елементів
§19. Фізичні та хімічні явища
 
§20. Дослідження фізичних і хімічних явищ
Тема 2. Кисень
 
§21. Повітря, його склад і властивості
 
§22. Оксиген і кисень
§23. Закон збереження маси речовин
§24. Схема хімічної реакції
§25. Добування та збирання кисню
§26. Добування кисню з гідроген пероксиду
 
§27. Хімічні властивості кисню
§28. Окиснення. Горіння
§29. Колообіг оксигену в природі
§30. Проблема чистого повітря
Тема 3. Вода
 
§31. Вода, склад її молекули, поширення у природі
§32. Розчин і його компоненти
 
§33. Кількісний склад розчину
§ 34. Обчислення масової частки
§35. Виготовлення розчину
 
§36. Взаємодія води з оксидами
§37. Значення води та водних рощчинів у природі та житті людини
§38. Проблема чистої води
contact@gdzavr.com