Гдзавр
сменить предметпредметы Химия / 9 класс / Буринская Решебник
12-річна програма
§ 1. Основні класи неорганічних сполук
§ 2. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома
§ 3. Хімічні зв'язок
§ 6. Поняття про істинні розчини
 
§ 7. Розчинність речовин у воді
 
§ 8. Вода - полярний розчинник
 
§ 9. Кількісний склад рорзчину
§ 10. Електролітична дисоціація
 
§ 11. Дисоціація електролітів у водних розчинах
§ 12. Реакции обміну між розчинами електролітів. йонні рівняння
§ 13. Класифікація хімічних реакцій
§ 14. Оксисно-відовні реакціі
§ 15. Енергетичний ефект хімічних реакцій. Термохімічні рівняння
§ 16. Швидкість хімічних реакцій
§ 17. Каталіз
 
§ 18. Хімічна рівновага
§ 20. Метан
§ 21. Гомологи метану
§ 22. Етилен і ацетилен
§ 23. Поліетелен
 
§ 24. Метанол і етанол
§ 25. Гліцерин
 
§ 26. Оцтова кислота
§ 27. Жири
§ 28. Вуглеводи. Глюкоза
 
§ 29. Сахароза
 
§ 31. Целюлоза
 
contact@gdzavr.com