Гдзавр
сменить предметпредметы Химия / 9 класс / Лашевська Решебник
12-річна програма
Повторення основних питань курсу хіміі 8 класу
 
§ 1. Склад і властивості основних класів неогранічних сполук
§ 2. Хімічний зв'язок і будова речовин
Тема 1. Розчнини
 
§ 3. Поняття про дисперсні системи
 
§ 4. Розчин і його компоненти. Вода як розчинник, будова молекули води
 
§ 5. Фізіко-хімічна суть процесу розчинення
§ 6. Розчинність, іі залежність від різних чинників. Насичені ненасичені розчини
 
§ 7. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненоі речовини
§ 8. Виготовлення розчину. Значення розчинів у природі та житті людини
§ 9. Електроліти та неелектроліти. Електролітична дисоціація
§ 10. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах
§ 11. Ступінь дисоціаціі. Сильні й слабкі електроліті
§ 12. Реакціі обміну в розчинах електролітів, умови іх перебігу. йонні рівняння
Тема 2. Хімічні реакціі
 
§ 13. Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками
§ 14. Окисно-відовні реакціі
§ 15. Класифікація хімічних реакцій за тепловим ефектом. Термохімічне рівняння
§ 16. Швидкість хімічноі реакціі, залежність швидкості реакціі від різних чинників
 
§ 17. Оборотні й необоротні реакціі
 
Тема 3. Найважливіші органічні сполуки
 
§ 18. Спільні й відмінні органічних сполук
§ 19. Моделі молекул. Значення моделювання в хіміі
 
§ 20. Метан
§ 21. Відношення об'ємів газів у хімічних реакціях
§ 22. Гомологи метану. Молекулярні та структурні формули, назви
§ 23. Фізичні й хімічні властивості та застосування гомологів метану
§ 24. Етилен
§ 25. Поняття про полімери. Застосування поліетилену
§ 26. Ацетилен
§ 27. Метанол, етанол, гліцерин
§ 29. Оцтова кислота
 
§ 30. Поняття про вищі карбонові кислоти. Жири
§ 31. Жири- властивості, значення, застосування
 
§ 32. Поняття про вуглеводи. Глюкоза і сахароза
§ 34. Амінооцтова кислота (гліцин)
contact@gdzavr.com