Гдзавр
сменить предметпредметы Химия / 9 класс / Ярошенко Решебник
12-річна програма
Повторення основніх питань курсу хіміі 8 классу
 
§ 1. Склад і властивості основних класів неогранічних сполук
 
§ 2. Хімічний зв'язок і будова речовин
Практичині работи
 
§ 8 Практична работа №1
§ 12 Практична работа №2
§ 13 Практична работа №3
§ 29 Практична работа №4
§ 34 Практична работа №5
Тема 1. Розчини
 
Завдання для підготовки до контролю знань №1
§ 3. Поняття про розчини
§ 4. Поняття про дисперсні системи
 
§ 5. Теплові явища, що супроводжують розчинения речовин
§ 6. Кільскний склад розчину. Виготовлення розчинів
§ 7. Обчислення масовоі частки розчиненоі у воді газуватоі чи рідкоі речовини
§ 8. Виготовлення розчину солі з певною часткою розчиненоі речовини
 
§ 9. Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти
 
§ 10. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах
§ 11. Реакціі обміну між розчинами електролітів, умови іх перебігу. йонні рівняння
§ 14. Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів
 
Тема 2. Хімічні реакціі
 
§ 15. Оборотні й необоротні реакціі
 
§ 16. Окисно-відовні реакціі
§ 17. Тепловий ефект реакціі. Екзотермічні та ендотермічні реакціі
 
§ 18. Швидкість хімічноі реакціі. Залежність швидкості хімічноі реакціі від різних чинників
 
Завдання для пітготовки до контролю знань №2
Тема 3. Найважливіщі органічні сполуки
 
§ 19. Спільні й відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук
 
§ 20. Утворення ковалентних зв'язків в органічних сполуках. Структурні формули
§ 21. Метан, його будова і властивості. Гомолегу метану
 
§ 22. Етилен й ацетилен, іх склад, хімічні формули та фізичні властивості
§ 23. Хімічні властивості, заосування етилену й ацителену
 
§ 24. Відношення об'ємів газів у хімічних реакціях
§ 25. Поліетелен. Поняття про полімери
 
§ 26. Метанол, етанол, гліцерин як представники оксигеновмісних органічних сполук
 
§ 27. Хімічні властивості та застосування спиртів
§ 28 Оцтова кислота, іі склад та будова
 
§ 30. Поняття про карбонові кислоти та жири
§ 31. Вуглеводи- глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза
 
§ 32. Хімічні властивості та застовування вуглеводів
 
§ 33. Амінокислоти та білки
 
Завдання для підготовки до контролю знань №3
contact@gdzavr.com