Гдзавр
сменить предметпредметы Геометрия / 9 класс / Апостолова Решебник
12-річна програма
Разділ 1. Координатна площина. Тригонометричні функціі кутів від 0 до 180
 
§ 1 Декартова система координат
 
Завдання 1
Завдання 2
§ 2 Рівняння прямоі
 
Завдання 3
§ 3 Взаємне розміщення двох прямих
 
Завдання 4
§ 4 Тригонометричні функціі кутів від 0 до 180
 
Завдання 5
§ 5 Теорема синусів
 
Завдання 6
§ 6 Теорема косинусів
 
Завдання 7
§ 7 Розв'язання трикутників
 
Завдання 8
§ 8 Площа трикутника і чотирикутника
 
Завдання 9
§ 9 Метод площ у теоремах і задачах
 
Завдання 10
Розділ 2. Правильні багатокутник. Довжина кола. Площа круга
 
§ 11 Основні властивості правильних багатокутників
 
Завдання 12
§ 12 Довжина кола і дуги кола. Радіанна міра кута
 
Завдання 13
§ 13 Площа круга, кругового сегмента і сектора
 
Завдання 14
Готуємся до тематичного оцінювання №1
 
Варіант 1
Варіант 2
Готуємся до тематичного оцінювання №2
 
Варіант 1
Варіант 2
Готуємся до тематичного оцінювання №3
 
Варіант 1
Варіант 2
Готуємся до тематичного оцінювання №4
 
Варіант 1
Варіант 2
Завдання для повторения розділу 2
Розділ 3. Геометричні перетворення на площині
 
§ 14 Геометричні перетворення на площині та іх властивості
 
Завдання 15
Завдання 16
Завдання 17
Завдання 18
 
Завдання 19
Завдання 20
 
Завдання 21
 
§ 15 Подібність багатокутників
 
Завдання 22
§ 17 Розв'язування задач з використанням властивостей
 
Завдання 24
 
§ 18 Паралелmне перенесення на координатній площині
 
Завдання 25
§ 19 Перетворення симетріі на координатній площині
 
Завдання 26
Завдання 27
§ 20 Полярна система координат і перетворення повороту
 
Завдання 28
 
Готуємся до тематичного оцінювання №5
 
Вариант 1
Вариант 2
Розділ 4. Вектори на площині
 
§ 21 Поняття вектора
 
Практична работа 28
 
Практична работа 30
 
§ 22 Діі над векторами
 
Практична работа 31
 
Практична работа 33
 
§ 23 Розкланання вектора за двома неколінеарними векторами
 
§ 24 Координати вектора
 
Завдання 29
Практична работа 35
 
§ 25 Діі над векторами, що задані координатами
 
Завдання 30
§ 26 Скалярний добуток двох векторів
 
Завдання 31
§ 27 Векторний метод доведення теорем
 
Завдання 32
Готуємся до тематичного оцінювання №6
 
Варіант 1
Варіант 2
Завдання для повторення розділу 4
Розділ 5. Початкові відомості зі сетереометрі
 
§ 28 Основні засади побудови стереометріі
 
Завдання 33
§ 29. Взаємне розміцення прямих і площин у просторі
 
Завдання 34
§ 30. Багаторнники. Правильні багаторники
 
Завдання 35
§ 31. Призми. Об'єм просторовоі фігури
 
Завдання 36
§ 32. Піраміди
 
Завдання 37
§ 32. Тіла обертання
 
Завдання 38
Завдання для повторення розділу 5
contact@gdzavr.com