Гдзавр
сменить предметпредметы Геометрия / 9 класс / Стадник Решебник
Рабочая тетрадь. Комплексний зошит для контролю знань
Частина 1. Поточний контроль знань
 
Розв’язування трикутників
 
Картка контролю теоретичних знань 1
Графічний тренінг 1
Формули для знаходження площі трикутника
 
Картка контролю теоретичних знань 2
Графічний тренінг 2
Правильні многокутники
 
Картка контролю теоретичних знань 3
Графічний тренінг 3
Декартові координати на площині
 
Картка контролю теоретичних знань 4
Графічний тренінг 4
Геометричні перетворення
 
Картка контролю теоретичних знань 5
Графічний тренінг 5
Вектори на площині
 
Картка контролю теоретичних знань 6
Графічний тренінг 6
Початкові відомості зі стереометрії
 
Картка контролю теоретичних знань 7
Графічний тренінг 7
Самостійна робота 1. Теореми косинусів і синусів
Самостійна робота 2. Розв’язування трикутників
Самостійна робота 3. Формули для знаходження площі трикутника
Самостійна робота 4. Формули для знаходження площі трикутника
Самостійна робота 5. Правильні многокутники
Самостійна робота 6. Довжина кола і площа круга
Самостійна робота 7. Прямокутна СИСТЕМА координат на площині
Самостійна робота 8. Рівняння кола і прямої
Самостійна робота 9. Переміщення та його властивості
Самостійна робота 10. Перетворення подібності та його властивості
Самостійна робота 11. Вектори Основні поняття
Самостійна робота 12. Дії над векторами
Самостійна робота 13. Многогранники
Самостійна робота 14. Циліндр Конус Куля
Частина 2. Контрольні роботи
 
Контрольна робота 1. Розв’язування трикутників
Контрольна робота 2. Формули для знаходження площі трикутника
Контрольна робота 3. Правильні многокутники
Контрольна робота 4. Декартові координати на площині
Контрольна робота 5. Геометричні перетворення
Контрольна робота 6. Вектори на площині
Контрольна робота 7. Початкові відомості зі стереометрії
Контрольна робота 8. Повторення і СИСТЕМАтизація навчального матеріалу
contact@gdzavr.com