Гдзавр
сменить предметпредметы История / 8 класс / Струкевич Решебник
Вступ
 
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в XVI ст.
 
§1. Соціально-економічна структура українського суспільства в XVI ст
§2. Люблінська унія. Підпорядкування українських земель Польщі
§3. Релігії в Україні XVI ст. Братства
§4. Церковне життя в другій половині XVI ст. Берестейська унія 1596 р.
 
§5. Заснування Запорозької Січі
§6. Перші козацькі повстанця
§7. Українська культура XVI ст.
 
§8. Українські міста і розвиток мистецтва в XVI ст
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в першій ПОЛОВИНІ XVII ст.
 
§9. Господарські та соціальні відносини в Україні в першій половині XVII ст
§10. Становище церков на теренах України в першій половині XVII ст
 
§11. Українське козацтво в першій чверті XVII ст. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний
 
§12. Національно-визвольні повстання 20-30 років XVII ст.
 
§13. Церква й освіта в Україні в першій половині XVII ст
 
§14. Українська культура першої половини XVII ст
 
ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ середини XVII ст. ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
 
§15. Передумови і початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст
 
§16. Продовження Національно-визвольної війни протягом другої половини 1648 — початку 1649 рр.
§17-18. Виборення козацькою Україною незалежності. Весна 1649 — червень 1652 року
§19. Заснування Української козацької держави — Війська Запорозького
 
§20. Гетьманщина в системі міжнародних відносин
 
§21. Українсько-московський договір 1654 р. Воєнні дії 1654-1655 рр
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в 60-80-х роках XVII ст.
 
§22. Українська держава в останні роки життя Богдана Хмельницького
 
§23. Україна за гетьманування Івана Виговського
 
§24. Порушення територіальної цілісності України. Гетьман Юрій Хмельницький
 
§25-26. Боротьба Петра Дорошенка за об’єднання України. Занепад Правобережжя
 
§27. Соціально-політичний устрій, господарське та культурне життя Гетьманщини другої половини XVII ст
 
§28. Запорозька Січ і Слобідська Україна в другій половині XVII ст
 
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.
 
§29. Гетьманщина наприкінці XVII — на початку XVIII ст
 
§30. Правобережна Україна наприкінці XVII — на початку XVIII ст
 
§31. Північна війна та Україна. Повстання гетьмана Івана Мазепи проти Московії
 
§32. Україна після Полтавської битви. Діяльність Пилипа Орлика
 
§33. Політичне становище Гетьманщини після Полтавської битви — до середини XVIII ст
§34. Українська культура другої половини XVII — першої половини XVIII ст.
 
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ половині XVIII ст.
 
§35. Гетьманщина другої половини XVIII ст
 
§36. Соціально-політичне та економічне становище Правобережної України в другій половині XVIII ст
 
§37. Соціально-політичне та економічне становище західноукраїнських земель у другій половині XVIII ст
 
§38. Запорозька Січ і Південь України в другій половині XVIII ст
 
§39. Українська культура другої половини XVIII ст
 
contact@gdzavr.com