Гдзавр
сменить предметпредметы Информатика / 9 класс / Морзе Решебник
Розділ 1. Інформація та інформаційні процеси
 
1. Визначаємо поняття інформації. Ознайомлюємося з інформаційною моделлю
 
Працюємо самостійно
 
Досліджуємо
 
2. Ознайомлюємося з інформаційними процесами та технологіями
 
Працюємо самостійно
 
Розділ 2. Інформаційна СИСТЕМА
 
3. СИСТЕМАтизуємо знання про інформаційну систему
 
Працюємо самостійно
 
4. Добираємо конфігурацію комп’ютера
 
Досліджуємо
 
5. Ознайомлюємося з комп’ютерною мережею
 
Працюємо самостійно
Розділ 3. Операційна СИСТЕМА MS Windows
 
6. Розпочинаємо роботу з комп’ютером
 
Працюємо самостійно
 
Досліджуємо
 
7. Ознайомлюємося з властивостями об’єктів. Змінюємо вигляд Робочого столу
 
Працюємо самостійно
 
Досліджуємо
9. Ознайомлюємося з поняттям файла
 
Працюємо самостійно
 
Досліджуємо
 
10. Створюємо та зберігаємо файли
 
Працюємо самостійно
Досліджуємо
 
Розділ 4. Графічний редактор Paint
 
12. Працюємо з графічними файлами
 
Працюємо самостійно
 
Досліджуємо
13. Виконуємо перетворення малюнків
 
Працюємо самостійно
Досліджуємо
 
Розділ 5. Об'єкти операційної системи MS Windows
 
15. Працюємо з файлами та палками в середовищі операційної системи
 
Працюємо самостійно
Досліджуємо
 
16. Користуємося довідковою системою. Інсталюємо програми
 
Працюємо самостійно
Досліджуємо
 
17. Працюємо з дисками. Налагоджуємо систему
 
Працюємо самостійно
 
18. Працюємо в локальній мережі
 
Працюємо самостійно
 
Розділ 6. Глобальна мережа інтернет
 
20. Ознайомлюємося з інтернетом
 
Досліджуємо
 
22. Зберігаємо матеріали з інтернету
 
Працюємо самостійно
Досліджуємо
 
24. Піклуємося про безпеку
 
Працюємо самостійно
 
Досліджуємо
 
Розділ 7. Використання растрових та векторніх зображень
 
26. Використовуємо зображення у фотоальбомах
 
Працюємо самостійно
Досліджуємо
 
27. Працюємо з векторним графічним редактором
 
Працюємо самостійно
 
Досліджуємо
 
Розділ 8. Текстовий процесор
 
28. Створюємо та редагуємо текстові документи
 
Працюємо самостійно
 
Досліджуємо
29. Форматуємо та друкуємо тексти
 
Працюємо самостійно
 
Досліджуємо
 
30. Працюємо з текстовими зображеннями в текстовому документі
 
Працюємо самостійно
 
Досліджуємо
 
contact@gdzavr.com