Гдзавр
сменить предметпредметы Математика / 10 класс / Бурда Решебник
Частина 1. АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ
 
§1. Дійсні числа та обчислення
§2. Відсоткові розрахунки
§3. Числові функції та їх властивості
§4. Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень
§5. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня та його властивості
§6. Степінь з раціональним показником. Поняття про степінь з ірраціональним показником
§7. Ірраціональні рівняння
§8. Степенева функція та її властивості
§9. Синус, косинус, тангенс, котангенс кутів від 0° до 180°
§10. Кути довільної градусної міри
§11. Тригонометричні функції довільного кута
§12. Побудова кута за даним значенням його тригонометричної функції
§13. Радіанне вимірювання кутів
§14. Тригонометричні функції числового аргументу
§15. Формули зведення
§16. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу
§17. Формули додавання для косинуса
§18. Формули додавання для синуса
§19. Формули додавання для тангенса і котангенса
§20. Тригонометричні функції подвійного аргументу
§21. Основні властивості тригонометричних функцій
§22. Графіки функцій y = sinx та y = cosx
§23. Графіки функцій y = tgx та y = ctg х
§24. Гармонічні коливання
§25. Рівняння sinx = а
§26. Рівняння cosx = а
§27. Рівняння tg х = а та ctg х — а
 
§28. Розв’язування складніших тригонометричних рівнянь
§29. Приклади розв’язування тригонометричних нерівностей
 
Частина 2. ГЕОМЕТРІЯ
 
§30. Що вивчають у стереометрії
§31. Аксіоми стереометрії
§32. Взаємне розміщення двох прямих у просторі
§33. Взаємне розміщення прямої та площини
§34. Взаємне розміщення двох площин
§35. Властивості паралельних площин
§36. Паралельне проектування
§37. Перпендикулярність прямої та площини
§38. Перпендикуляр і похила до площини
§39.Теорема протри перпендикуляри
§40. Залежність між паралельністю і перпендикулярністю прямих та площин
§41. Перпендикулярні площини
§42. Ортогональне проектування
contact@gdzavr.com