Гдзавр
сменить предметпредметы Математика / 11 класс / Бевз Решебник
Рівень стандарту
Розділ 1. Показникові та логарифмічні функції
 
§1. Функції та їх основні властивості
§2. Степеневі та показникові функції
§3. Показникові рівняння та нерівності
§4. Логарифми та логарифмічні функції
§5. Логарифмічні рівняння та нерівності
Самостійна робота №1
 
Варіант 1
Варіант 2
Розділ 2. Похідна та її застосування
 
§6. Границя функції
§7. Дотична до графіка функції. Похідна
§8. Диференціювання функцій
§9. Похідна складеної функції
Самостійна робота №2
 
Варіант 1
Варіант 2
§10. Застосування похідної для дослідження функцій
§11. Найбільші та найменші значення функції
§12. Похідна як швидкість
Самостійна робота №З
 
Варіант 1
 
Варіант 2
 
Розділ 3. Інтеграл та його застосування
 
§13. Первісна
§14. Площа підграфіка
§15. Інтеграл
§16. Застосування інтегралів
Самостійна робота №4
 
Варіант 1
Варіант 2
Розділ 4. Елементи теорії ймовірностей та маТематичної статистики
 
§17. Множини та підмножини
§18. Комбінаторика та правило добутку
§19. Розміщення, перестановки та комбінації
§20. Елементи статистики
§21. Графічні подання інформації про вибірки
§22. Випадкові події та їх імовірності
§23. Відносна частота події та випадкові величини
Самостійна робота №5
 
Варіант 1
Варіант 2
Розділ 5. Координати і вектори у просторі
 
§24. Координати в просторі
§25. Вектори в просторі
§26. Застосування векторів
Самостійна робота №6
 
Варіант 1
 
Варіант 2
 
Розділ 6. Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл
 
§27. Геометричні тіла та многогранники
§28. Призми
§29. Піраміди
§30. Правильні многогранники
Самостійна робота №7
 
Варіант 1
 
Варіант 2
 
§31. Тіла обертання
§32. Конуси
§33. Куля і сфера
Самостійна робота №8
 
Варіант 1
 
Варіант 2
 
§34. Комбінації геометричних фігур
§35. Об’єм призми та циліндра
§36. Об’єм піраміди, конуса та кулі
Самостійна робота №9
 
Варіант 1
Варіант 2
Додаткові завдання
contact@gdzavr.com