Гдзавр
сменить предметпредметы Математика / 6 класс / Істер Решебник
Рабочая тетрадь. Зошит для самостійних та контрольних робіт
Самостійні роботи
Тематичні контрольні роботи
Розділ 1. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ
 
§1. Дільники і кратні натурального числа
§2. Ознаки подільності на 10, 5 та 2
§3. Ознаки подільності на 9 та 3
§4. Прості та складені числа
§5. Розкладання чисел на прості множники
§6. Найбільший спільний дільник
§7. Найменше спільне кратне
Завдання для перевірки знань №1 (§1 §7)
Розділ 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ
 
§8. Основна властивість дробу. Скорочення дробу
§9. Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів
§10. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
§11. Додавання і віднімання мішаних чисел
§12. Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби
§13. Десяткове наближення звичайного дробу
Завдання для перевірки знань №2 (§8 §13)
§14. Множення звичайних дробів
§15. Знаходження дробу від числа
§16. Взаємно обернені числа
§17. Ділення звичайних дробів
§18. Знаходження числа за його дробом
§19. Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними та десятковими дробами
Завдання для перевірки знань №3 (§14 §19)
Розділ 3. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ
 
§20. Відношення. Основна властивість відношення
§21. Пропорція. Основна властивість пропорції
§22. Пряма пропорційна залежність
§23. Масштаб. Знаходження відстаней на карті
§24. Поділ числа у даному відношенні
§25. Ймовірність випадкової події
Завдання для перевірки знань №4 (§20 §25)
§26. Обернена пропорційна залежність
§27. Відсоткове відношення двох чисел. Зміна величини у відсотках
§28. Відсоткові розрахунки
§29. Коло. Довжина кола
§30. Круг. Площа круга. Круговий сектор
§31. Стовпчасті і кругові діаграми
§32. Циліндр. Конус. Куля
Завдання для перевірки знань №5 (§26 §32)
Розділ 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ
 
§33. Додатні та від’ємні числа. Число 0
§34. Координатна пряма
§35. Протилежні числа. Цілі числа. Раціональні числа
§36. Модуль числа
§37. Порівняння раціональних чисел
Завдання для перевірки знань №6 (§33 §37)
§38. Додавання від’ємних чисел
§39. Додавання двох чисел з різними знаками
§40. Властивості додавання
§41. Віднімання раціональних чисел
§42. Розкриття дужок
Завдання для перевірки знань №7 (§38 §42)
§43. Множення раціональних чисел
§44. Переставна і сполучна властивості множення. Коефіцієнт буквеного виразу
§45. Розподільна властивість множення
§46. Подібні доданки та їх зведення
Завдання для перевірки знань №8 (§43 §46)
§47. Ділення раціональних чисел
§48. Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівняння
§49. Розв’язування задач за допомогою рівнянь
Завдання для перевірки знань №9 (§47 §49)
§50. Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами
§51. Перпендикулярні прямі
§52. Паралельні прямі
§53. Координатна площина
§54. Приклади графіків залежності між величинами
Завдання для перевірки знань №10 (§50 §54)
contact@gdzavr.com