Гдзавр
сменить предметпредметы Физика / 10 класс / Божинова Решебник
Рабочая тетрадь. Для лабораторних робіт Выберите страницу
Рабочая тетрадь. Комплексний зошит
Частина 1. Поточний контроль знань
 
Вступ. Абетка кінематики
 
Варіант 1
Варіант 2
Рівномірний прямолінійний рух
 
Варіант 1
Варіант 2
Самостійна робота 1. Закон додавання швидкостей. Середня швидкість
 
Варіант 1
Варіант 2
Самостійна робота 2. Швидкість і прискорення під час рівноприскореного прямолінійного руху
 
Варіант 1
Варіант 2
Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху
 
Варіант 1
Варіант 2
Самостійна робота 3. Кінематика рівномірного руху тіла по колу
 
Варіант 1
Варіант 2
Сила. Додавання сил. Перший закон динаміки Ньютона
 
Варіант 1
Варіант 2
Самостійна робота 4. Другий і третій закони динаміки Ньютона
 
Варіант 1
Варіант 2
Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Вага та невагомість
 
Варіант 1
Варіант 2
Рух тіла під дією кількох сил (рух у горизонтальному та вертикальному напрямках)
 
Варіант 1
 
Варіант 2
 
Рух тіла під дією кількох сил (рух по похилій площині)
 
Варіант 1
 
Варіант 2
 
Рух тіла під дією кількох сил (рух системи зв’язаних тіл)
 
Варіант 1
 
Варіант 2
 
Самостійна робота 5. Рівновага тіл. Момент сили
 
Варіант 1
Варіант 2
Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу
 
Варіант 1
 
Варіант 2
 
Самостійна робота 6. Механічна робота. Потужність. Механічна енергія
 
Варіант 1
Варіант 2
Механічна робота. Закон збереження механічної енергії
 
Варіант 1
 
Варіант 2
 
Релятивістська механіка
 
Варіант 1
Варіант 2
Основні положення молекулярно-кінетичної теорії
 
Варіант 1
Варіант 2
Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії
 
Варіант 1
 
Варіант 2
 
Самостійна робота 7. Газові закони. Рівняння стану ідеального газу
 
Варіант 1
Варіант 2
Ізопроцеси в газах
 
Варіант 1
Варіант 2
Пароутворення та конденсація. Вологість повітря
 
Варіант 1
Варіант 2
Самостійна робота 8. Властивості рідин. Будова та властивості твердих тіл
 
Варіант 1
Варіант 2
Самостійна робота 9. Внутрішня енергія тіл. Перший закон термодинаміки
 
Варіант 1
Варіант 2
Самостійна робота 10. Теплова та холодильна машини
 
Варіант 1
Варіант 2
Частина 2. Контрольні роботи
 
Контрольна робота 1. Кінематика
 
Варіант 1
Варіант 2
Варіант 3
Варіант 4
Контрольна робота 2. Закони динаміки. Рух тіла під дією кількох сил
 
Варіант 1
Варіант 2
Варіант 3
Варіант 4
Контрольна робота 3. Закони збереження
 
Варіант 1
Варіант 2
Варіант 3
Варіант 4
Контрольна робота 4. Основи молекулярно-кінетичної теорії
 
Варіант 1
Варіант 2
Варіант 3
Варіант 4
Контрольна робота 5. Основи термодинаміки
 
Варіант 1
Варіант 2
Варіант 3
Варіант 4
contact@gdzavr.com