Гдзавр
сменить предметпредметы Физика / 7 класс / Бар’яхтар Решебник
Розділ 1. Фізика як природнича наука
 
§1. Фізика - наука про природу
§2. Початкові відомості про будові речовин. Молекули. Атоми
§3. Наукові методи вичення природи
§4. Фізичні величини. Вимірювання фізичниз величин
§5. Похибки й оцінювання точності вимірювання
§6. Творці фізичної науки
 
Завдання для самоперевірки
Розділ 2. Механічний рух
 
§7. Механічний рух. Відносність руху
§8. Матеріальна точка. Траєкторія руху
Вправи
Лабораторні роботи
 
contact@gdzavr.com