Гдзавр
сменить предметпредметы Физика / 9 класс / Ненашев Решебник
Збірник задач
Електромагнітні явища
 
Електричне поле
 
1. Електричний заряд. Будова атома
2. Електричне поле. Електризація тіл. Електроскоп. Вимірювання заряду електрона
3. Закон Кулона
Електричний струм
 
4. Електричний струм. Джерела струму
5. Сила струму. Електрична напруга
6. Електричний опір. Закон Ома. Реостати
7. Послідовне з’єднання провідников
8. Паралельне з’єднання провідников
9. Розрахунок електричних кіл
10. Робота та потужність електричного струму
11. Електричний струм у різних середовищах
Магнітне поле
 
12. Постійні магніти. Магнітне поле Землі
13. Магнітне поле струму. Електромагніти
14. Сила Ампера
15. Електромагнітна індукція
Атомне ядро. Ядерна енергетика
 
16. Будова атомного ядра. Ядерна енергія
17. Радіоактивність. Радіоактивні перетворення
18. Використання радіаційних технологій. Біологічна дія радіації
contact@gdzavr.com